Working on the boundaries—How do science use and interpret the nature-based solution concept?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Working on the boundaries—How do science use and interpret the nature-based solution concept?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi

Samhällsvetenskap