Working Poor? A Study of Rural Workers' Economic Welfare in Kenya

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Working Poor? A Study of Rural Workers' Economic Welfare in Kenya”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap

Mark- och miljövetenskap