Working spectacles for sorting mail.

Hillevi Hemphälä, Camilla Dahlqvist, Catarina Nordander, Chuansi Gao, Kalev Kuklane, Per Nylén, Gert-Åke Hansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Sammanfattning

Sorting mail into racks for postmen is visually demanding work. This can result in backward inclination of their heads, especially more pronounced for those who use progressive addition lenses.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)319-327
TidskriftWork: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation
Volym47
Utgåva3
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Working spectacles for sorting mail.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här