Working spectacles for sorting mail.

Hillevi Hemphälä, Camilla Dahlqvist, Catarina Nordander, Chuansi Gao, Kalev Kuklane, Per Nylén, Gert-Åke Hansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Working spectacles for sorting mail.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap