Working with and Working on Corporate Social Responsibility: The Flexibility of a Management Concept

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Working with and Working on Corporate Social Responsibility: The Flexibility of a Management Concept”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap