Workplace Incivility: Investigating bystander behavior, well-being, and coping responses to perceived incivility

Kristoffer Holm

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

859 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Workplace Incivility: Investigating bystander behavior, well-being, and coping responses to perceived incivility”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap