Workplace violence: A threat to autonomy and professional discretion

Bidragets översatta titel : Arbetsrelaterat våld: Ett hot mot professionellas autonomi och handlingsutrymme

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Det finns många teorier och mycket tidigare forskning om autonomi och professionellt handlingsutrymme, men kunskapen om i vilken utsträckning rädslan för att utsättas för arbetsrelaterat våld begränsar denna autonomi och handlingsutrymme är begränsad. Denna artikel bygger på en enkätstudie (N =1,236) och jämför svenska socialarbetares, lärares och journalisters erfarenheter av arbetsrelaterat våld. Syftet med artikeln är att undersöka i vilken utsträckning digitalisering är kopplat till arbetsrelaterat våld, och i vilken utsträckning arbetsrelaterat våld påverkar dessa professioners autonomi och handlingsutrymme och hindrar dem från att uppfylla sin demokratiska funktion. Resultaten visar att det finns skillnader när det kommer till i vilken utsträckning, var och hur de här professionsgrupperna blir hotade, men resultaten ger också en alarmerande bild av vilka implikationer sådana hot kan få. Ungefär 40 % av respondenterna hade övervägt att sluta arbeta med ett specifikt social problem/ämne/målgrupp/arbetsuppgift på grund av rädsla att bli utsatt för hat, hot och kränkningar.
Bidragets översatta titel Arbetsrelaterat våld: Ett hot mot professionellas autonomi och handlingsutrymme
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)249-270
Antal sidor21
TidskriftSociologisk Forskning
Volym57
Nummer3-4
DOI
StatusPublished - 2020 dec. 21

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Annan samhällsvetenskap

Nyckelord

 • socialarbetare
 • lärare
 • journalister
 • Kränkningar på nätet
 • våld
 • sociala medier
 • näthat
 • handlingsutrymme
 • autonomi
 • demokrati
 • social workers
 • teachers
 • journalists
 • hate speech
 • violence
 • threats
 • harassment
 • discretion
 • autonomy
 • democracy

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Arbetsrelaterat våld: Ett hot mot professionellas autonomi och handlingsutrymme”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här