World Music School : musikundervisning i en mångkulturell skola

Forskningsoutput: Bok/rapportBokPopulärvetenskap

Sammanfattning

"En beskrivning av projektet World Music School som syftade till att göra det möjligt för alla barn på grundskolans alla stadier att få möte olika kulturyttringar, vilket kan bidra till ökad omvärldsförståelse, identitet och kulturell samhörighet.

Musikhögskolan i Malmö samarbetade med Kulturskolan och tio grundskolor i staden. Projektets uppläggning och genomförande presenteras, diskuteras och utvärderas i förhoppningen att andra skall bli inspirerade att göra liknande förnyelsearbete."
(Ove Torstensson)
Originalspråksvenska
FörlagMalmö: Lund University, Malmö Academy of Music
Volym1
StatusPublished - 2000

Publikationsserier

NamnPerspectives in music and music education
ISSN (tryckt)1404-6032

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Musik
  • Utbildningsvetenskap

Citera det här