Wrestling with Angels : Or, How to Avoid Decisionist Messianic Romances

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

283 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
TidskriftInternational Journal of Žižek Studies
Volym4
Utgåva4
StatusPublished - 2010
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi, etik och religion

Citera det här