WWTP dynamic disturbance modelling - an essential module for long-term benchmarking development

K Gernaey, Christian Rosén, Ulf Jeppsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”WWTP dynamic disturbance modelling - an essential module for long-term benchmarking development”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar