X-Ray and molecular imaging during pregnancy and breastfeeding - When should we be worried?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”X-Ray and molecular imaging during pregnancy and breastfeeding - When should we be worried?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Fysik och astronomi

Samhällsvetenskap