Xanthoria karrooensis and X. alexanderbaai (Teloschistaceae), two new lichen species from southern Africa

Ingvar Kärnefelt, S Kondratyuk, U Sochting, Patrik Frödén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

Two new species, Xanthoria karrooensis S. Kondratyuk & Karnefelt and Xanthoria alexanderbaai S. Kondratyuk & Karnefelt, both apparently endemic to South Africa, are described and illustrated. Other xanthorioid species known from southern Africa are listed in a Table and a preliminary key is provided for the African species. The new species are compared with a number of presumably related species, and a Table is provided comparing the character states for the new species and related species. (C) 2002 Published by Elsevier Science Ltd on behalf of The British Lichen Society.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)333-346
TidskriftLichenologist
Volym34
Nummer4
DOI
StatusPublished - 2002

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Botanik
  • Ekologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Xanthoria karrooensis and X. alexanderbaai (Teloschistaceae), two new lichen species from southern Africa”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här