YAP and TAZ in Vascular Smooth Muscle Confer Protection Against Hypertensive Vasculopathy

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”YAP and TAZ in Vascular Smooth Muscle Confer Protection Against Hypertensive Vasculopathy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap