Years of plenty, years of want? An introduction to finance and the family life cycle

Christiaan Van Bochove, Jaco Zuijderduijn

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Years of plenty, years of want? An introduction to finance and the family life cycle”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Konst och humaniora