Yeast reveals unexpected roles and regulatory features of aquaporins and aquaglyceroporins

Doryaneh Ahmadpour, Cecilia Geijer, Markus J. Tamas, Karin Lindkvist, Stefan Hohmann

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

50 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Yeast reveals unexpected roles and regulatory features of aquaporins and aquaglyceroporins”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar