Young stars in an old bulge: a natural outcome of internal evolution in the Milky Way

M. Ness, Victor P. Debattista, Thomas Bensby, Sofia Feltzing, R. Roskar, D. R. Cole, J. A. Johnson, K. Freeman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Young stars in an old bulge: a natural outcome of internal evolution in the Milky Way”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap