Yrkesutbildningens formering i Sverige 1940-1975

Peter Håkansson (redaktör), Anders Nilsson (redaktör)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)Forskning

Sammanfattning

Yrkesutbildningen i gymnasieskolan debatteras ständigt och det riktas ofta kritik mot den. Det är egentligen inte så konstigt, eftersom den ska uppfylla flera olika krav som inte alltid är så lätta att förena. Alla elever på ett yrkesprogram har möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under gymnasieutbildningen, samtidigt som de ska vara väl förberedda för yrkeslivet. Utbildningen ska också underlätta övergången från skola till arbetsliv. Det svenska sättet att organisera yrkesutbildning, som kännetecknas av likställdhet mellan teoretiska och yrkesinriktade program, skolförlagd utbildning och en ganska svag kontakt med arbetslivet, är unik i ett internationellt perspektiv. Denna ”svenska modell” för yrkesutbildning infördes för mer än fyrtio år sedan och har, trots många reformer, i allt väsentligt behållit sina kännetecken. Hur och varför kom den svenska yrkesutbildningsmodellen att skapas och utvecklas? För att förstå den svenska modellen måste även dess ursprung och framväxt förstås, något som debatten om yrkesutbildningen ofta missar. Bokens syfte är att ge kunskap om den yrkesutbildning som föregick den svenska modellen, men också att ge nya insikter i de processer som ledde fram till att en helt ny modell etablerades.
Originalspråksvenska
FörlagNordic Academic Press
Antal sidor186
ISBN (tryckt)978-91-87351-29-7
StatusPublished - 2013

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Citera det här