YtkA (CtaK) and YozB (CtaM) function in the biogenesis of cytochrome c oxidase in Bacillus subtilis

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”YtkA (CtaK) and YozB (CtaM) function in the biogenesis of cytochrome c oxidase in Bacillus subtilis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap