Originalspråksvenska
Kort beskrivningRemissyttrande över Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens
FörlagLund University
Antal sidor13
StatusPublished - 2021 juni 24

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik (exklusive juridik och samhälle)

Nyckelord

  • artificiell intelligens
  • eu-rätt

Citera det här