Zeaxanthin radical cation formation in minor light-harvesting complexes of higher plant antenna

T. J. Avenson, T. K. Ahn, Donatas Zigmantas, K. K. Niyogi, Z. Li, M. Ballottari, R. Bassi, G. R. Fleming

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

177 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Zeaxanthin radical cation formation in minor light-harvesting complexes of higher plant antenna”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar